Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • April 1, 2022

俄羅斯聲稱,兩架烏克蘭直升機攻擊造成別爾哥羅德一油庫發生火災,別爾哥羅德州西南部距離烏邊境約30公里,距離烏第二大城市哈爾科夫60公里

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0