Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
62 views • December 7, 2021

「任務完成」 加拿大駐華大使年底卸任

加拿大駐華大使鮑達民宣布,年底卸任。鮑達民在任內,曾面對與中國關係敏感的問題,例如中共因為孟晚舟案關押2名加拿大人事件。 鮑達民(Dominic Barton)在聲明中表示,他在2019年接受任命時的首要任務,是幫助這兩位加拿大人獲釋,並管理加拿大與中國的關係。 他在聲明中說:「努力確保康明凱和斯帕弗獲釋,是我生命中最重要的事件之一,這兩個人以及他們的家人的勇敢和堅韌讓我非常感動。」 康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)被中共關押近三年,這一事件被廣泛認為中共對加拿大逮捕華為高管孟晚舟報復行為。孟晚舟被美國指控犯有電匯和銀行欺詐罪。 9月24日,孟晚舟在與美國司法部達成「延期起訴協議」後獲釋。幾個小時之後,中共釋放了康明凱和斯帕弗。 加拿大總理特魯多,對鮑達民「完成了這項重要的任務」表示感謝。 特魯多在聲明中說,「感謝他的努力,加拿大現在更有能力管理這一重要關係並實現我們的外交目標。」 鮑達民的卸任正處於一個敏感的時刻。由於中共對人權的嚴重侵犯行為,加拿大正在與合作夥伴討論,抵制2022年北京冬奧會。 加拿大全球事務部披露,還有至少115名加拿大人被關押在中共的監獄裡,包括因修煉法輪功被非法判刑的華裔加拿大人孫茜。 ================================= 📣爆料(告訴我們你的發現): 📨 郵箱:west@ntdtv.ca 緊密追踪: 🌐 新唐人電視台: t.ly/U68D 🌐 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道: t.ly/xpRo 🌐 新唐人亞太電視台: t.ly/6mmB
Show All
Comment 0