Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
227 views • October 22, 2021

什麼是分離術捐血?AB+型血漿全人類都可以用?和我一起來做分離術捐血吧!|小丹趴TV

小丹趴TV
小丹趴TV
🔎 訂閱【小丹趴TV】:https://supr.link/xVYZl 🔎 追蹤【小丹趴TV | Instagram】:https://www.instagram.com/danielpatv/ 🔎 追蹤【小丹趴TV | Facebook】:https://www.facebook.com/danielpatv/ 什麼是分離術捐血?AB+型血漿全人類都可以用?和我一起來做分離術捐血吧!|小丹趴TV 【台北捐血中心】 http://www.tp.blood.org.tw/ ───────⋄⋄⋄ #分離術捐血 #血漿 #小丹趴TV 00:00 美國紅十字會 00:52 ABO血型系統 02:16 分離術捐血流程 03:25 開始分離術捐血 06:54 看魷魚遊戲 07:31 一起來分離術捐血吧 ───────⋄⋄⋄ 更多我的影片 人吃得快?還是狗吃得快?西莎其實很好吃!?人狗一起吃狗狗健康料理,沒想到拍到後來通通走歪啦! https://youtu.be/NLjogEz0HJQ 把中文諺語照字面翻譯給美國人聽,他們猜得到真正的含意嗎?充滿知性的文化交流,順便學學相近的英文諺語吧!老美的中文諺語誂戰! https://youtu.be/j1Vw_VBd0ek 美國人吃重台味!在這裡也是吃得到客家鹹豬肉和刈包的,還有滷牛肚喔!一道道超級肥美的台灣料理,他們受得了嗎?😆 https://youtu.be/KfT1D8O4aNw 美國人吃道地台灣美食,開飯前先用58度高粱打趴他們,接下來再讓客人們品嘗各種他們從沒見過的經典料理,他們會有什麼反應呢? https://youtu.be/eDZNjD8WODk ───────⋄⋄⋄ 影片中使用的配樂 Sneaky Snitch by Kevin MacLeod http://incompetech.com Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 Free Download / Stream: http://bit.ly/sneaky-snitch Music promoted by Audio Library https://youtu.be/7-rXQALDv-4 Kevin MacLeod創作的「Fluffing a Duck」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100768 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Fig Leaf Rag」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100701 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Investigations」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100646 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Marty Gots a Plan」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500015 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Feelin Good」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100475 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Five Card Shuffle」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100227 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Ishikari Lore」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100192 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Bushwick Tarantella」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300002 演出者: http://incompetech.com/ Kevin MacLeod創作的「Life of Riley」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054 演出者: http://incompetech.com/
Show All
Comment 0