Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
64 views • April 3, 2021

#亞太新唐人播出版#漫談成語#源遠流長|😅遭遇人生低谷👍詩仙是這樣度過的|😂白居易就是白白的居住😂😂得來很容易喔|🌸💯白居易流傳至今的詩詞當屬唐代著名詩人之首,可知源自什麼?

#亞太新唐人播出版#漫談成語#源遠流長 熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟。詩仙白居易教給我們人生低谷逆轉的法門。 敬請關注亞太新唐人播出版的「漫談成語」節目。歡迎留言、點贊、訂閱、贊助。請支持我們傳播傳統文化。 有意贊助的觀眾朋友,請發郵件給mantanchengyu@gmail.com
Show All
Comment 0