Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
401 views • April 26, 2021

亞利桑那州參議院審計繼續進行中,9個攝像頭實施監督,川普稱將帶來多米諾骨牌效應。【薇羽看世間】第289期 20210425 2021-04-25 23:03

薇羽看世間
薇羽看世間
#亞利桑那州審計繼續進行,9個攝像頭網絡實施監督,川普稱將帶來多米諾骨牌效應。 印度變種病毒肆掠,疫情加重,預言指第二波從印度開始? 訂閱,點贊,轉發和留言,支持正義之聲! ☕打賞薇羽一杯咖啡: Paypal: http://www.PayPal.Me/weiyuksj 加密貨幣捐助方式: Nexus 麟社: 用戶名:chenweiyu123:default 8BctdXKo56HvPiacEc6orGhKzBk3YHTkXGSv4HYxxzcf3KMnYXf 訂閱我們的頻道後,別忘了開啟小鈴鐺! 視頻製作:薇羽團隊 歡迎給我們爆料或推薦好的故事和文章, 📮電郵: weiyuksj@gmail.com 💻網站: https://weiyuksj.com/ 🔥副頻道: https://www.youtube.com/c/薇羽時光 🔥 優美客新頻道:https://www.youmaker.com/c/weiyuksj 📣電報通知群:https://t.me/weiyu123 🌍電報聊天群 : https://t.me/weiyuksj 🔥推特: https://twitter.com/weiyuksj1 🔥臉書: facebook.com/weiyuksj 🔥rumble: https://rumble.com/c/c-328775 🔥LBRY : https://odysee.com/@weiyuksj:3 🔥Safechat: https://safechat.com/channel/2785068042965897216 🔥免翻牆鏈接:https://abcd3.cf/category/political/weiyu/ 加入會員: https://www.youtube.com/channel/UCpG17Giz_CLK0jWLPG9O5Kw/join
Show All
Comment 0