Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • February 5, 2023

五角大樓:美國戰鬥機擊落中國間諜氣球;廣東佛山地震 廣州有震感;北京疫情新况:現在60歲的都挺不住了;美國因伊朗 鎖定中企目標 釀新一輪制裁; 主播:慧雯「希望之聲粵語頻道-希望聽新聞」

希望之聲粵語頻道
🌻🎈透過Patreon(https://www.patreon.com/SoundofHopeNews)支持我們,您的支持將是我們創作出好作品的動力。您也可以隨時取消訂閱。 🚗捐車網址 ► https://donatecarsoh.org ☎️捐車熱線:855-578-0088 🤝廣告合作洽談 ► SOHTV2022@gmail.com 💟捐助我們 ► https://donorbox.org/soh-tv-2
Show All
Comment 0