Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • July 12, 2022

五十肩黏連 1動作快速鬆解 | 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
肩膀疼痛,關節發炎,五十肩黏連如何快速緩解? Time Code: -- 💎今日專家 吳國斌 醫師 心醫堂中醫診所院長 +三重松年大學 中醫養生課程講師 +年代新聞(聚焦2.0)節目專訪 +臺北宜蘭同鄉會、新莊區公所、板橋區公所、富邦人壽 中醫健康養生講座講師 +新唐人電視臺(談古論今話中醫)節目專訪 +大紀元時報中醫專欄作家 +中國醫藥大學學士後中醫學系 學士 -- ► 觀看更多: 防疫身心靈 - 直播 - https://bit.ly/3Csnm8z -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=health1+1 聯繫我們:health@ntdtv.com -- title: #五十肩 #肩膀 #疼痛 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0