Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
104 views • September 9, 2021

【九评之七】评中国共产党的杀人历史一、杀人如麻​二、杀人手段极其残忍三、党内残酷斗争 天灭中共,解除毒誓,退出曾经加入的党团队

反共娱乐
共产党邪教组织就是要拉中国人毁灭做他们的垫背,只有脱离共产党,才能做一个干净的中国人,才能摆脱共产党魔鬼的掌控,才能走过未来的劫难,为了自己,请您赶快作出三退的决定。
Comment 0