Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • August 19, 2022

中東歐國家愈發不信任中共 北京派特使被拒見;中共軍演事未了 美軍多向行動反擊 主播:黃曉翔「希望之聲粵語頻道-新聞熱點」

希望之聲粵語頻道
#中共外交部 派中共與中東歐國家合作特使率團出訪該地區的8個國家,不料竟遭到歐洲 8國冷落。中共軍隊在 #台灣 周邊海空域,舉行大規模 #實彈軍演,而其針對的目標遭到曝光。 中共在中東歐受挫 特使團遭冷落 共軍繞台大練反潛戰 目標曝光 中共圍台實彈軍演事未了 美軍多向行動威懾反擊 楊潔篪與日本國安高官長談 或為雙方首腦峰會探路 加州16歲男孩會演奏117種樂器 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0