Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • December 7, 2021

中國目前有愛滋病病毒感染者超過105萬人,其中老年男性與青少年男性這兩個群體的感染率近年來明顯大增

12月1日是「世界愛滋病日」。中共官媒「中國疾病預防控制中心周報」於11月26日發表《中國HIV/AIDS流行病學研究進展》,作者為上海復旦大學公共衛生學院院長何納教授。HIV即人類免疫缺陷病毒的簡稱,感染該病毒可以導致愛滋病AIDS。
Comment 0