Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
113 views • January 24, 2024

中國疫情持續爆發 東北多地醫院爆滿;武漢家屬控醫生造假 勸捐孩子器官;初選二連勝 川普新罕州戰績或助力11月大選;朝鮮否認南北韓兩國關係 韓國專家共商對策;支持台灣新政府 美議員貝拉率團抵台【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人 #選舉 #疫情 #神韻藝術團 #政治 #疫病 #環球直擊 中國疫情持續爆發 東北多地醫院爆滿 武漢家屬控醫生造假 勸捐孩子器官 初選二連勝 川普新罕州戰績或助力11月大選 朝鮮否認南北韓兩國關係 韓國專家共商對策 小粉紅圍攻英國知名鋼琴家 事件發酵 全球圍觀 奧斯卡入圍名單揭曉 《奧本海默》獲最多提名 【環球直擊】1月24日完整版(1) - 🔥商城🔥每日好物推薦:https://www.epochtimes.com/gb/ncid1549384.htm ‣‣ 捐助新唐人 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 商業合作 ► cn.ntdtv@gmail.com ‣‣ 訂閱新唐人電子快訊 ►https://www.ntdtv.com/b5/registration.html ‣‣ 訂閱新唐人快報► https://www.youtube.com/@NTDNEWSFLASH ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0