Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • April 26, 2021

中共日前高調宣傳中美「乒乓外交」50周年,王岐山喊「合作」,基辛格出席發言; 王毅的「平視」之說引關注。分析人士指,對於中共的宣傳和所為,「基辛格該醒醒了」。| #香港大紀元新聞頻道2

#乒乓外交 #王岐山 #王毅 發佈日期:2021年4月26日 責任編輯:Qiana 免fact check,全港首個最良心嘅「#紀元商圈」👉🏻 https://hk.epochtimes.com/epoch-business.html 這個是需要真相的時代,也是一個需要正義的時代。香港大紀元與新唐人一直站在赤紅色的土地上,對抗極權,不斷受到打壓。如果大家支持我們媒體,增加我們影響力及製作更多高質素節目,可以幫助我們💪🏻: ✅讚好、留言及分享 ✅首播Live Chat時直接打賞 ✅YouTube的廣告完整看完 ✅直接贊助大紀元:https://www.epochtimeshk.org/sponsors ✅成為我們的Patron: https://www.patreon.com/epochtimeshk ✅網站新聞訂閱:https://hk.epochtimes.com/subscribe 💎立即成為大紀元會員:https://hk.epochtimes.com/subscribe 每月只需2杯☕☕價錢前線記者們就可以堅持下去! 新紀元1️⃣月刊📖現已上市🎉——誰操縱、指使了美國大選舞弊⁉️華盛頓沼澤中的大鱷魚🐊!哪知特朗普早已準備好對策㊙️ 🛒立即購買:https://www.epochtimeshk.org/bookstore --------------------------------------------------------------------------- 大紀元新唐人・反極權最前線 📰在線訂閱 #香港大紀元:https://hk.epochtimes.com/subscribe 💎支持贊助:https://www.epochtimeshk.org/sponsors 永不放棄 讓全世界看到正義 📩爆料WhatsApp:+852 2770 8836 追蹤我們: 📺YouTube:http://bit.ly/2qslyMK 📣Telegram頻道:https://t.me/hk_epochtimes 🌐Twitter:@HK_EpochTimes 📷IG:@hk.epochtimes 👥Facebook:@hkepochfans 📲手機App: Android: https://goo.gl/AY8wk5 iOS: https://goo.gl/VRn6xk 香港網:https://hk.epochtimes.com 全球網:http://www.epochtimes.com/b5 香港大紀元 #香港新聞
Show All
Comment 0