Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • June 25, 2022

中共大規模收集公民數據 學者:中共高度不安

【新視角聽新聞】美國媒體近日從大量的中共政府招標文件中得出,中共正在以前所未有的規模收集數量驚人的公民個人數據。學者分析,這是中共極權政權高度不安的寫照。 發佈日期:2022年06月26日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0