Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
107 views • December 5, 2021

中共吹「中國的民主」遭諷【希望之聲粵語-粵覽新聞-2021/12/05】

希望之聲粵語頻道
中共吹「中國的民主」遭諷刺 核潛艇穿越台海 憂或爆軍事衝突 美防長:中共台海軍事飛行很像演習 羅冠聰呼籲抵製香港立法會選舉 德國再警告:堤防中共駭客襲擊政界 NASA將測試太空通訊新技術 #中國的民主 #台海 #香港立法會選舉 電子報 ►https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠 ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0