Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47 views • December 4, 2021

世衛:Omicron傳播快 同時應對兩大變體

不到十天時間,中共病毒新變種「奧密克戎」已入侵全球至少38個國家。世衛組織週五對亞太地區發出警告,做好應對「奧密克戎」爆發的準備。
Comment 0