Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • March 17, 2020

上網訂的口罩套一直沒來,乾脆自己做一個!😆😆(新手必學)mask

AiMom&AiChan
AiMom&AiChan
二月初我就上網訂購口罩套,至今卻還沒收到....... 我為了不要浪費口罩,總是會多戴幾天,但有時候口罩真的會臭臭的。😭😭😭 如果有了「口罩套」,就不怕口罩不夠了! 剛好看到家裡有一塊新的餐墊,就拿來試做看看,雖然不專業,但還可以使用喔! 很多人一定跟我一樣,等不到口罩套,那就自己動手做做看吧! 枕頭套、衣服、任何適合的布都可以拿來使用,就不用特別花錢去布行買布了。 我可以,你們一定也可以的! 😁😁😁😁😁 防疫妙招: 臨時口罩收納夾: https://youtu.be/cnnJZN3BhLQ 口罩收納袋: https://youtu.be/XtWZrnx8aW4 口罩掛鏈: https://youtu.be/eTBgUh70MVA 自製乾洗手: https://youtu.be/Zpql5NAgm1k 紙香皂: https://youtu.be/ibA6HtxEA2E 酒精千萬不要消毒口罩: https://youtu.be/uKFlREf920w 手縫口罩套: https://youtu.be/4Lg7ucXNkyU 殺菌洗手乳: https://youtu.be/dJKXV9oubVg 口罩久戴不痛了: https://youtu.be/Yaounm9l7mM 自製免錢防護套: https://youtu.be/fGlSSmlBZ2Q #口罩#口罩套#mask
Show All
Comment 0