ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • July 3, 2023

上百村鎮銀行儲戶到開封追討存款後下落不明;深圳城中村改造 當局強制搬家引發民怨;全球逾50人權組織致函拜登 反對邀請李家超赴APEC。【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#環球直擊 #中共 #新唐人電視台 上百村鎮銀行儲戶到開封追討存款失聯 深圳城中村改造 強制搬家引民怨 法國騷亂延燒 市長家遇襲 中國遊客受傷 「七·一」全球退黨日 紐約真相車遊 全球逾50人權組織致函拜登 反對李家超赴APEC 傳統基金會主席:全美動員應對中共威脅 【環球直擊】7月3日完整版(1) - ‣‣ 商業合作 ► https://cn.ntdtv@gmail.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0