Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
249 views • April 2, 2022

上海要成立特別行政自治區?張文宏被撤是政治問題;習向江派下手了?美俄對抗會發生在上海嗎?|薇羽看世間 第465期 20220401

薇羽看世間
薇羽看世間
感謝在至暗時刻,與我們同行! 訂閱,點贊,轉發和留言,支持正義之聲! ☕捐助薇羽: https://weiyuksj.com/asp-products/alidonate/ 加密貨幣捐助方式: Nexus 麟社: 用戶名:chenweiyu123:default 8BctdXKo56HvPiacEc6orGhKzBk3YHTkXGSv4HYxxzcf3KMnYXf 訂閱我們的頻道後,別忘了開啟小鈴鐺! 免翻牆網址: 網門:https://ogate.org/@weiyu (分享二維碼,大陸會破網) 海外的朋友,打開這個連結後,點擊下面的 “分享”, 會出現一個二維碼,發送這個二維碼到國內,可以免翻牆觀看我們的節目。這個二維碼一直在變化,抗封鎖的能力更強。 視頻製作:薇羽團隊 歡迎給我們爆料或推薦好的故事和文章, 📮電郵: weiyuksj@gmail.com 💻網站: https://weiyuksj.com/ 🔥副頻道: https://www.youtube.com/c/薇羽時光 🔥 優美客新頻道:https://www.youmaker.com/c/weiyuksj 📣電報通知群:https://t.me/weiyu123 🌍電報聊天群 : https://t.me/weiyuksj 🔥推特: https://twitter.com/weiyuksj1 🔥臉書: facebook.com/weiyuksj 🔥rumble: https://rumble.com/c/c-328775 🔥LBRY : https://odysee.com/@weiyuksj:1?r=5XuKTtiqcjkWGs9FAp7DcbM9wYR5ek64 🔥Safechat: https://safechat.com/channel/2785068042965897216 🔥免翻牆鏈接:https://abcd3.cf/category/political/weiyu/ 加入會員: https://www.youtube.com/channel/UCpG17Giz_CLK0jWLPG9O5Kw/join
Show All
Comment 0