Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • July 11, 2022

三千儲戶維權被抓 白衣人抬人打人

【專題】7月10日,來自中國各地的受害銀行儲戶,聚集在中銀鄭州支行門前維權,接近中午時,大批白衣人和黑衣人包圍了抗議現場,並暴力抓人。有儲戶受傷。
Comment 0