Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • June 29, 2021

האם יש חיים בחלל שמביטים בנו?

עברית NTD
עברית NTD
במשך אלפי שנים האנושות הביטה אל השמים והשתוקקה להבין את היקום. אבל האם יש שם חיים שמביטים בנו? אסטרונומים מצאו כוכבים בגלקסיה שלנו שמהם אולי כבר צפו בכדור הארץ לפני שני מיליארד שנה. צפו כתבה.
Show All
Comment 0