ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • December 26, 2020

ברכת קריסמס של בני הזוג טראמפ

עברית NTD
עברית NTD
ערב חג המולד, ולנשיא טראמפ ולגברת הראשונה מלניה יש מסר מיוחד לכבוד החג. הם אמרו כי חג המולד הזה שונה מקודמיו והודו לכל האמריקאים האמיצים אשר סייעו זה לזה במהלך המגפה העולמית.
Show All
Comment 0