Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • June 22, 2023

ארה"ב מחדשת את השיחות עם איראן בנושא הגרעין - פרשנות

עברית NTD
עברית NTD
לפי הדיווחים ארה"ב שוב מחדשת את שיחות הגרעין עם איראן וזה נעשה ככל הנראה אף ללא הודעה רשמית, דבר המאפשר להימנע מביקורת של הקונגרס האמריקני. מה יכול להתפתח מזה? מגישת חדשות NTD שוחחה עם אריה לייטסטון, לשעבר הנציג המיוחד מטעם ממשל טראמפ ל"הסכמי אברהם". האומר בין היתר: "אנשים בעלי מצפון ואנשים בעלי שכל ישר חייבים להתייצב ולהגיד שזו כניעה לא נחוצה. ראש ממשלת ישראל לא צריך להיות היחיד המתריע על כך".
Show All
Comment 0