Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • November 22, 2022

ПРОВЕРКА ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЛЕГО - 3 ЧАСТЬ

NikLax
NikLax
Наш магазин: https://www.instagram.com/niklax_shop/ По поводу сотрудничества: niklax.pr@gmail.com Поддержать канал: Сайт с реквизитами и связь с нами: https://niklaxx.github.io/ Связаться со мной: Instagram: https://www.instagram.com/niklaxyyy/ Наш тик ток: https://www.tiktok.com/@niklax_brick?_t=8Vkz1PUhGEw&_r=1 Спасибо за просмотр!!! P.s.Niklax #лего#lego
Show All
Comment 0