We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
146 views • October 12, 2023

Ông Donald Trump nhận được tin tốt lành từ Tối cao Pháp viện

Hôm 02/10, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh quan trọng liên quan đến việc cựu Tổng thống Trump có đủ tư cách để tái tranh cử. Đây là một chiến thắng lớn cho cả cựu Tổng thống Trump lẫn chiến dịch tranh cử của ông, vì thực tế là tại chính thời điểm này, họ đang bị lôi kéo vào ít nhất 4 vụ kiện nghiêm trọng khác nhau trên khắp đất nước. Nguồn tham khảo: 🔵 Tình hình tài chính của ông John Castro: https://ept.ms/48FUbiC 🔵 Kháng cáo lên Tối cao Pháp viện:

https://ept.ms/3F1PUIR 🔵 Lập luận của ông Castro: https://ept.ms/3F2XpiQ 🔵 Tối cao Pháp viện bác bỏ vụ kiện: https://ept.ms/46AQeu4 🔵 Luật về tội nổi dậy: https://ept.ms/3NfS1vz https://ept.ms/3tKr6R3 🔵 Phân tích tu chính án thứ 14: https://ept.ms/3NhevfG
Show All
Comment 0