We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
58 views • March 4, 2024

Ông Bonner Cohen: ‘Khủng hoảng khí hậu là vì quyền lực và tiền bạc’

Tác giả Bonner Cohen, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công Quốc gia, cùng thảo luận với phóng viên Jack Bradley của NTD về sự suy thoái môi trường mà “năng lượng xanh” mang lại. Ông nêu ra phân tích về cách mà vấn đề khí hậu đã trở thành một hệ tư tưởng và trở thành một cái cớ để thực thi quyền lực, đặt gánh nặng lên người tiêu dùng Mỹ, và mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
Show All
Comment 0