Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
309 views • October 3, 2021

警察頭子落馬.警察紛紛點贊.中共國慶之日.中國亡國之時【安迪聲100321第833期】

安迪声
安迪声
#慶的是誰的國 #安迪声副频道都市阿米什人(多美世界) #安迪声 安迪声副频道都市阿米什人(多美世界):https://www.youtube.com/channel/UCNm_Sc7bKYSPaEteBaZN6cQ 请加入电报群和订阅youmaker和safechat中的安迪声频道,以免失联。 时局越艰难,或许才能显示出真相的可贵价值,谢谢朋友们一直以来的喜欢和支持!让我们一起努力! 🔥安迪聲優美客頻道網址:https://www.youmaker.com/c/gB9l971QklmY 🔥安迪聲safechat頻道網址:https://safechat.com/channel/2775932219377598464 电报群:安迪声粉丝团 @andysound 🔥环门有本节目的最新免翻墙版本10.3:https://tinyurl.com/yj7a2a5t https://tinyurl.com/ye36uy5n 网门免翻墙:https://ogate.org/@Andysheng 🔥我们正在試運行英文版的安迪聲声頻道,歡迎大家訂閱並分享給你講英文的朋友: Chinese Dissident Voices , https://www.youtube.com/channel/UCM7JYY7SB5ti_4wuCeZMPmQ 🔥歡迎大家加入會員支持安迪聲頻道建設🔥,會員鏈接是: https://www.youtube.com/channel/UCLwNgVVM5t88jT8HAHnRCSg/join
Show All
Comment 0