Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • February 7, 2022

【新視角聽新聞】(粵語)日本兩成進口產品依賴中國 引內閣府警覺

日本兩成進口產品依賴中國,有報告認為,進口來源地對特定國家的依賴,將增加應對供應鏈危機的困難,日本有必要強化脆弱的供應鏈。 發佈日期:2022年02月07日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0