Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • January 27, 2022

正見網 正見廣播 韓萬倉與龍王打賭

正見網zhen gjian
正見首頁/ 見證/ 見證專欄/ 真相資料 正見廣播(音頻):韓萬倉與龍王打賭 文:河北邯鄲大法弟子 播音:新宇音 【正見網2021年09月27日】 中共執政後一直宣揚:人定勝天。宣揚無神論,破壞人倫道德。神為了破除中共對傳統文化的破壞,否定無神論,神在歷史上給人留下了很多傳說、教訓和遺跡。 古時候,在河南省安陽市銅冶鎮積善村有個叫李德元的財主,財大勢大。家中土地全是水澆地。即便是大旱之年也能有好收成。 這一年李德元家又是豐收之年。大年初一早上,李德元吩咐僕人在自家院中供奉天地的地方擺上一桌酒菜,又叫家人拿來兩雙筷子,擺上兩個酒杯,斟滿酒後,李德元搬了一個凳子正對著坐在玉皇大帝像前。家人問他這是要幹什麼?李德元說今年收成好,我和俺弟玉皇大帝喝個酒。邊說邊吆五喝六的對著玉皇大帝像劃起拳來:“弟倆好呀,五魁首呀,六六順呀。”站在一旁的僕人趕緊勸道:老爺,可不能不敬神呀!你可不能和玉皇大帝這樣稱呼啊!李德元說:我李德元360頃水地不靠天,要想叫我窮,除非天塌龍叫喚! 傍晚時分,李德元從街上回到家裡,屋裡點起燈後,李德元媳婦聽到正門屋頂上好像有什麼在響,李德元就手舉蠟燭抬頭往門頂上觀看。只見一條小蛇叫喚著從屋頂的磚縫往出爬。屋頂的一塊大磚被擠出來後掉下來正砸中李德元頭頂,李德元當場斃命。正應驗了:天塌龍叫喚。 李德元死後沒幾年,李家隨即敗落。 真是:天狂必有雨,人狂必有禍。有因就有果,福禍自己作。 河北省邯鄲武安市北城門外有個人人皆知的地方叫“倉門口”,幾乎每個武安人都在這個地方無數次走過。每當我從這個地方路過時腦海裡總會不由自主的想起這個地名的傳說。 “倉門口”是明朝財主韓萬倉存放糧食的地方。韓萬倉是武安巨富,在河南、山西、北京、東北等地開有當舖、綢緞莊、藥舖多處。傳說家中房屋鑰匙多到用驢馱。有“驢馱鑰匙”一說。 韓萬倉有錢有勢,為人猖狂,平時誰都不放在眼裡。有一年,韓萬倉去城西溫村看會。正趕上當地百姓在黑龍廟前舉行求雨儀式。 村民每求雨時就以村民作為“馬匹”為黑龍神附身的對象。“馬匹”(被附身者)在神靈上身後則以鐵錐插腮,代龍神說話。 韓萬倉看到求雨儀式搞得這麼大聲勢,頓時心生妒忌。就走到“馬匹”面前當著眾人之面高聲挑釁說道:“你是天上的黑龍王,不及我地上的韓萬倉,任你三年不下雨,我家仍有萬擔糧。” 龍王的“馬匹”面對挑釁對曰:“我是天上黑龍王,你是地下韓萬倉,你對神明不敬奉,惡言出口太猖狂。我讓你月月失天火,年年遭水災,三年家敗光。” 從此,韓萬倉家裡每月都會出現幾次火災,而且官司不斷。當年夏季,韓萬倉的數座糧倉遭受了大雨,糧倉的糧食都被大水沖走,一直衝到3里地外的城南河溝裡。雨停後,部分糧食隨水開始在此沉澱下來。從此,這個地方就被叫做“澄槽溝”。由於到處求人打官司花銀兩,月月遭天火,財產損失無數,多年積攢的糧食又被沖走,沒等三年,韓萬倉家就敗光了。只留下了“倉門口”和“澄槽溝”的傳說。 125 https://www.zhengjian.org/node/270616
Show All
Comment 0