Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • January 26, 2022

抗性澱粉可減肥、控血糖!攝取訣竅在於吃豆類

名醫兼營養療法專家喬爾·傅爾曼Joel Fuhrman, M. D介紹抗性澱粉的諸多好處,其中包含人們很在意的控血糖和降體脂的效果,此外,它還有助改善心血管健康。
Comment 0