Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20,932 views • March 22, 2023

LIVE: Secretary of State Blinken Testifies to Senate on Diplomacy, Global Leadership, Budget

NTD News
NTD News
U.S. Secretary of State Antony Blinken Testifies to the Senate on Diplomacy, Global Leadership, Budget at 2:30 p.m. ET on March 22.
Comment 0