Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • December 29, 2021

由於憂慮俄羅斯侵略烏克蘭,美國國防部周二(28日)下令「杜魯門號」(USS Harry S Truman)航空母艦戰鬥群留守地中海

由於憂慮俄羅斯侵略烏克蘭,美國國防部周二(28日)下令「杜魯門號」(USS Harry S Truman)航空母艦戰鬥群留守地中海
Comment 0