Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
208 views • March 25, 2022

【#新聞大家談 3/25】「清零」癱瘓生產重鎮,打工族被逼跳樓;「亮家底」變「放鴿子」,中房企扎堆延發年報;外資迅速出逃,俄烏戰打痛中國市場;中國經濟「五路可走」還是「無路可走」?| #新唐人電視台

新唐人電視台
#扶搖 #秦鵬 #楊建利 「清零」癱瘓生產重鎮 小代價還是大衝擊? 收入銳減 老百姓「難以承受」之重 「亮家底」變「放鴿子」 中國房企扎堆延發年報 提前行動?俄烏開打 外資出逃中國市場 中國經濟「五路可走」還是「無路可走」? ‣‣ ⭕️Youmaker👉 ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw - ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 【#新聞大家談 3/25】「清零」癱瘓生產重鎮,打工族被逼跳樓;「亮家底」變「放鴿子」 中房企扎堆延發年報;外資迅速出逃,俄烏戰打痛中國市場;中國經濟「五路可走」還是「無路可走」? | #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0