Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
425 views • May 17, 2022

🔥習近平下令中共元老嚴守規矩;烏軍捷報,俄軍從烏東大城撤退;北京幾乎封城 北大學生深夜大聚集拆圍牆;上海稱只有一區未清零市民嘲諷;真有天選之人!確診後每天同房丈夫一周都沒事 AS |【阿波羅網】

01:17 習近平警告中共元老 要他們嚴守規矩【阿波羅網報導】 03:58 北大學生抗議封鎖 深夜聚集拆圍牆 06:18 北京被曝 大部分區域 實際封城了 居民:如待宰羔羊 08:19 上海宣稱 只有一區未清零 市民嘲諷:差點就信了 09:36 真有天選之人!她確診後每天同房「老公第6天仍一條線」 10:41 悶聲發大財 四川火鍋店 賣出近5萬鍋地溝油鍋底 11:39 烏東攻擊不利、又從哈爾科夫撤退 北約:俄軍正面臨失敗命運 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #習近平 #中共元老 #烏軍 #俄軍 #北京 #北大 #上海 #天選之人 #四川 #地溝油鍋底 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0