Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
82 views • September 6, 2020

Walking the Incredible AMALFI COAST (Path of the Gods) In Italy 🇮🇹

JASON BILLAM TRAVEL
I finish off my trip in Italy at the Amalfi Coast, walking along the incredible Path of the Gods. Ravello Rooms: http://www.ravellorooms.com/ Google Maps Location: https://goo.gl/maps/GVhqbGzwrMP1AsLAA ► Get $42 Off AIRBNB Using My Link ►►► https://www.airbnb.com/c/jasonb22163?currency=GBP My Social Media ► Instagram ►►► https://www.instagram.com/jasonbillamtravel/ ► Facebook ►►► https://www.facebook.com/jasonbillamtravel/ ► Subscribe ►►► https://www.youtube.com/jasonbillamtravel/ ► Get Month-by-Month Travel Insurance ►►► https://safetywing.com/a/jasonbillamtravel ► Get Travel Insurance Covering You For Covid-19 ►►► https://safetywing.com/remote-health/a/jasonbillamtravel Get My Equipment: ► Canon EOS M50 (Main Camera) ►►► https://amzn.to/2ZRMUYE ► RØDE VideoMic Pro + (Microphone) ►►► https://amzn.to/2UEXCkh ► ZHIYUN Crane Plus (Gimbal) ►►► https://amzn.to/2HTRuPW ► GoPro Hero 7 Black ►►► https://amzn.to/316gBXk Music: 1) Lama House - Cotton Spheres 2) Jakob Ahlbom - Distant Echo #amalficoast #italy #travel
Show All
Comment 0