Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • April 11, 2015

2014 NTD Int'l Piano Competition - Alevtyna Dobina Semi Final Excerpt

NTD COMPETITIONS
Excerpt from the semi-finalists of the 2014 NTD Int'l Piano Competition. piano.ntdtv.com facebook.com/NTDPianoEng
Show All
Comment 0