ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144/4437
356 views • November 15, 2022

Deutsches Museum Displays Cipher Machine 41

NTD News
NTD News
The Deutsches Museum has placed a special cipher machine on display in Munich. The device was the successor of the Enigma machine, also colloquially known as the “Hitler mill.”
Comment 0