Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
330 views • November 22, 2022

Retired U.S. Navy Captain Says Midterm Election Narratives Shaped by CCP-Style Strategy

NTD News
NTD News
Retired U.S. Navy Captain Stu Cvrk speaks on how he sees aspects of Chinese Communist Party warfare strategies playing out in U.S. politics.
Comment 0