Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • January 4, 2023

城市用Paxlovid,农村打抗生素治新冠:胡春华小组长真急,还是假急?返乡潮提前,村镇加速阳,超官方预期;高福提“医院不是菜市场”,挨骂不冤枉

大洋新闻
大洋新闻
欢迎大家来到南方浪,我是岳戈。 我曾在中国大陆和海外媒体当过记者、编辑。 真实报道、热情发声。您的关注和帮助对我非常重要。 期待您的评论、订阅、点赞和转发。 若您行有余力,欢迎以打赏方式支持我,来支持独立的新闻报道。 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJCQ75KM3BBMQ&source=url 也欢迎以会员方式支持我。 https://www.youtube.com/channel/UCOoHWOGHUuR3Hw40XzKFsTQ/join #Paxlovid #河南 #中药
Show All
Comment 0