เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • October 21, 2022

Woodturning: This Came Out of the Ground!

Adamsen Woodcraft
Thanks to Starbond and SuperClear for supporting my channel and this video, which would have been impossible without the use of their products. Check out the links below for discounts, referral links, and more! Starbond's YouTube Channel: @Starbond Adhesives https://www.youtube.com/c/StarbondAdhesives/featured Use Discount Code ADAMSEN15 for 15% all Starbond products! Shop Starbond: https://bit.ly/3hf4oJO I have used Starbond products for the past 2+ years and can't say enough positive things about them. I have never taken paid sponsorships before, but Starbond is a product I use and recommend already. Shop Discounts at SuperClear: @Superclear Epoxy Systems https://www.superepoxysystems.com/shop/ (I don't get anything for sharing that link, but SuperClear has been generous in providing some of the epoxy used in this video). If you're interested in my other projects, check out my website: https://www.adamsenwoodcraft.com All of the music used in this video came from: https://www.epidemicsound.com/referral/45i3ed/ So let's talk about misusing resin, because that's exactly what I demonstrated in this video. Deep pours of this size require active cooling to avoid thermal cracking, and I really had no idea what I was getting into with this one other than that I fully anticipated that the resin would crack. I was not prepared for just how much cracking would take place, and I think that alone made the project much more difficult. I was also warned by a SuperClear representative that their resin is known to chip in woodturning applications, but I think the chip-out was exacerbated by all the extra voids left from the thermal cracking. In the end, the results speak for themselves, and I think all that extra work was worth it for a truly unique poisonous cauldron! Thanks for watching, and I hope you enjoyed me experimenting with a new (to me) fog machine! I'm not the first to coat burls in contrast-color epoxy before casting in resin, but this was my first attempt to emphasize the natural edges of the burl using glow pigments in epoxy. I also attempted to use glow pigments in the casting resin, but as expected, the glow powder drifts to the bottom of the mold and most of the pigment was lost. This was also the heaviest blank I have ever turned, coming close to 80 lbs. Fortunately, there's a nice core blank for a future project! Thanks for watching this video! If you have any questions or comments about this video, please comment below. I cannot always respond to every comment, but I make time to read virtually every comment. Follow me on Instagram: @adamsen_woodcraft Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/AdamsenWoodcraft REFERRAL LINKS TO PRODUCTS I USE: Glow-in-the-dark Pigments: https://amzn.to/3VKhLo4 (Also) Glow-in-the-dark Pigments: https://amzn.to/3MQxcqX Kutzall sphere rotary burr: https://amzn.to/3eQdWx6 Vacuum Pump: https://amzn.to/3scCof1 Vacuum Chamber: https://amzn.to/3scaSOP Minwax wood stabilizer: https://amzn.to/3RICKWu Starbond Clear Thin CA glue: https://amzn.to/3z0sZdz Starbond Clear Medium CA glue: https://amzn.to/3Bb6aqr Starbond Clear Thick CA glue: https://amzn.to/3oqiXxE Starbond Medium Brown CA glue: https://amzn.to/3PPUIUW Starbond Medium-Thick Black CA glue: https://amzn.to/3IWDYsY Starbond Activator: https://amzn.to/3v9r8Ca TotalBoat Penetrating Epoxy: https://amzn.to/3zr1MSH TotalBoat Thickset Epoxy: https://amzn.to/3PtTkrw TotalBoat Tabletop Epoxy: https://amzn.to/3oke5tQ Mylands cellulose sanding sealer: https://amzn.to/3cd0BgF Mahoney's Finishes Walnut Wax: https://amzn.to/3IzSBT5 Mahoney's Finishes Walnut Oil: https://amzn.to/3Puc61l Turntable for glamour shots: https://amzn.to/3yH4AcO Easy Wood Tools Carbide Cutter: https://amzn.to/3z6E6Db Easy Wood Tools Carbide Cutter (negative rake): https://amzn.to/3yH6JVN Beall buffing system: https://amzn.to/2BC90YG 3 inch Sanding Disks: https://amzn.to/2Zc6ccY Makita right angle drill/sander: https://amzn.to/2A54CkB My favorite finish (Mahoney's Walnut products): https://amzn.to/31uM8
Show All
Comment 0