Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
119 views • September 19, 2022

Law Firm Claims DeSantis Broke Criminal Laws

NTD News
NTD News
On Saturday, a Massachusetts civil rights law firm sent letters to the Massachusetts attorney general and the Justice Department, urging them to conduct a criminal investigation after Florida Gov. Ron DeSantis sent illegal immigrants to Martha’s Vineyard. The firm claims criminal laws were broken.
Comment 0