Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
129 views • August 9, 2022

否認台海中線,中共軍演常態化?借軍演謀連任?習冒險舞雙刃劍;新華社噁心習近平?長文讚防疫政策【新聞看點 李沐陽8.8】 2022-08-08 21:41

💎 聯絡郵箱: xinwenkandianjd@gmail.com 🙏捐助我們:https://donorbox.org/xinwenkandian 📣臉書:https://www.facebook.com/XWKD2020 🎈電報:https://t.me/NewsInsight
Show All
Comment 0