ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,784 views • June 16, 2022

イーロン・マスク:中国は「人口崩壊」の危機に直面している【禁聞】

電気自動車メーカー・テスラのイーロン・マスク氏は先日、中国は今「人口崩壊」の危機に直面しており、中国は一世代進むごとに人口の4割が失われていると警鐘を鳴らしました。一方で、中共の海外駐在ジャーナリストは、人口5億人がいれば、局面は好転すると発表し、世論から注目を集めています。
Comment 0