ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,534 views • June 12, 2022

〈吹替版〉防疫措置違反者には死刑も?中国の地方都市

中国のある都市では、中共ウイルスを故意に拡散した場合、死刑という極刑を下すとしています。この新しい規則はどこから来たのでしょうか。中共当局なのでしょうか。それとも裁判所なのでしょうか。
Comment 0