Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
149 views • August 13, 2022

你發現了嗎 ? 原來「神」藏在細節中 ! 揭開萬物法則,驚見造物主創世的秘密 ! ? 【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
曼德博集合這個圖形長得有點像葫蘆的形狀,或是像一隻蟲子,沒什麼特別,但如果我們把這個圖形轉一轉,就會發現它看起來就像一尊在打坐的佛。是不是很神奇呢? 然而,驚人的秘密還隱藏在圖形的細節裡。因為這位數學家不但發現了造物主的存在,同時還知道了造物主是如何創造宇宙的。也因為如此,曼德博集合又被稱為「上帝的指紋」。 那麼,這個上帝的指紋到底是怎麼一回事呢?它和我們又存在著什麼樣關係呢?今天,我們就來聊聊這個話題。 #造物主 #創世主 #曼德博 #分形 #宇宙規律 #釋迦牟尼佛 #地球旅館 #未解之謎
Show All
Comment 0