Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
725 views • June 28, 2022

Japanese Poet Continues Work at 90 Years Old

NTD News
NTD News
Famed Japanese poet Shuntaro Tanikawa is among Japan's most famous modern poets and has more than 100 poetry books published. At 90 years old, he remains inspired.
Comment 0