Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • January 29, 2021

[SUB] 돈꽃다발 만들기! 돈과 꽃의 조합이라, 훌륭해! Money with Flower? Amazing bouquet!

#돈꽃다발 #돈꽃다발만들기 #꽃집 #플로리스트 #브이로그 #남자플로리스트 안녕하세요 :) 석촌동 꽃집 존플라워 플로리스트 존입니다! 오늘은 돈꽃다발을 만들어봤어요! 항상 인기있는 꽃다발이죠?? 여러분도 한 번 선물해보세요 :) 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 :) Instagram : john_flower_studio Hello, this is John! Today I will introduce one of the most popular bouquet in Korea. It called "Money Flower Bouquet"! Please enjoy! Don't forget to subscribe and like my video! Thanks!
Show All
Comment 0