Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
776 views • June 18, 2021

廣州隔離期滿不放人疑七一維穩;中共病毒引發思考 大陸人身心翻牆求自由;加國會議員提法案 加強台加關係;標誌美國誕生的自由鐘 紐約大火中倖存。【#環球直擊】|#新唐人電視台

新唐人電視台
#中共病毒 #環球直擊 #新唐人電視台 6月18日完整版(1) 廣州隔離期滿不放人疑七一維穩; 中共病毒引發思考 大陸人身心翻牆求自由; 加國會議員提法案 加強台加關係; 標誌美國誕生的自由鐘 紐約大火中倖存。 - ‣‣ 訂閱 Youmaker►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 訂閱 YouTube ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0