Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
72 views • June 24, 2021

바이든 美 대통령, 결국 틱톡·위챗 금지 해제...中 정보 악용 가능성 여전해

NTD Korea
NTD Korea
중국의 틱톡과 위챗이 미국 상무부의 제재 목록에서 제외됐습니다. 바이든 대통령은 트럼프 전 대통령이 퇴임 직전 중국 기업이 만든 8개의 앱을 대상으로 내린 거래 금지 행정명령도 철회했습니다. 대신 중국과 연계된 소프트웨어 앱의 영향을 모니터링할 것을 지시했습니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0