เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
95 views • June 7, 2013

5-year Transformation from 135 lbs to 210 lbs of Muscle!

Brian Turner
Brian Turner
FREE EBOOK WITH 5 WORKOUTS TO PROGRESS THROUGH & A COMPREHENSIVE BEGINNER'S FAQ: http://bit.ly/BeginnersGuidebook STUFF I USE: What I shoot with: http://bit.ly/BriansCameras Gym essentials: http://bit.ly/BriansGymEssentials My podcast eqpt: http://bit.ly/BriansPodcastEqpt My food essentials: http://bit.ly/BriansFoodPicks I hope my transformation can inspire you and others to make your own transformation happen. It is the hardest work I've ever put into anything but it's 10 times over worth it! I started at 15 years old at 135 lbs, skinny enough to see my ribs. Over the years I slowly put on lean mass and became more interested in the information surrounding fitness. At 18 years old I studied for an acquired my ACE certification. Two years later I am 20 years old and I am weighing in at 210lbs. After another 5 years of natural bodybuilding I plan to be 220-225lbs at 6-8% bodyfat! Thanks for watching, I appreciate any positive comments or feedback you give me! Post this to your friends on facebook and inspire them to change their bodies for the better! CHECK OUT MY OTHER STUFF: My comedy channel: http://www.youtube.com/areyouawarebro My progress channel: http://www.youtube.com/humerusprogress Instragram: http://www.instagram.com/thicksolidtight Twitter: http://www.twitter.com/meatheadbrian Facebook: http://www.facebook.com/Humerusfitness Join my group and chat with me on facebook: http://www.facebook.com/groups/329050... Music is provided by AudioMicro.com with a commercial license. ---Check out my hand printed apparel and be part of my team! http://www.beyondtheweak.com
Show All
Comment 0