Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
122 views • March 10, 2022

Amazing Korea's First Handmade Apple Pie Restaurant

Cake Lovers
Cake Lovers
Amazing Korea's first handmade apple pie restaurant Credit: YT: FoodieBoy 푸디보이 - YouTube.com/channel/UCe1ZsGtbRx2pgajGzwB9L0A IG: @foodieboy_kr - Instagram.com/foodieboy_kr
Show All
Comment 0